Skip to main content

Privacy Statement

Wat zijn jouw rechten, wie heeft toegang tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.
Je leest het hier.

Wanneer je klant bij ons bent of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwbrief bewaren we alleen noodzakelijke gegevens om je te kunnen mailen en of informatie te kunnen bieden over bijvoorbeeld privacy of veranderingen binnen ons bedrijf.

Uiteraard bewaren we jouw gegevens in een goed beveiligde omgeving.

Ideezo, gevestigd aan Michiel Miedemastraat 17 8802 TH Franeker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Michiel Miedemastraat 17
8802 TH Franeker
t. 085 06 02 076
i. https://www.ideezo.nl

Ideezo is te bereiken via info@ideezo.nl of het bovenstaande telefoonummer

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ideezo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ideezo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ideezo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Ideezo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Ideezo volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ideezo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ideezo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ideezo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 12 maanden op de gegevens die jij invoert op deze website. Tracking gegevens vanuit Google Analytics worden niet verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ideezo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ideezo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ideezo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ideezo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie: doubleclick.net
Naam: IDE
Functie: Het versturen van data naar Google Analytics over de bezoeker met betrekking tot apparaten en gedrag.
Bewaartermijn: 1 jaar

Facebook
Cookie: facebook.com
Naam: act
Functie: Het tonen van relevante advertenties
Bewaartermijn: Per sessie

Cookie: facebook.com
Naam: c_user
Functie: Het tonen van relevante advertenties
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: facebook.com
Naam: datr
Functie: Het tonen van relevante advertenties
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: facebook.com
Naam: fr
Functie: Het tonen van relevante advertenties
Bewaartermijn: half jaar

Cookie: facebook.com
Naam: m_pixel_ratio
Functie: Het tonen van relevante advertenties
Bewaartermijn: Per sessie

Cookie: facebook.com
Naam: presence
Functie: Het tonen van relevante advertenties
Bewaartermijn: Per sessie

Cookie: facebook.com
Naam: sb
Functie: Het tonen van relevante advertenties
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: facebook.com
Naam: wd
Functie: Het tonen van relevante advertenties
Bewaartermijn: 1 week

Cookie: facebook.com
Naam: xs
Functie: Het tonen van relevante advertenties
Bewaartermijn: 1 jaar

Google:

Cookie: Google Tag manager
Naam: gtm_auth
Functie: Het registreren van functionele data over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: per sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Het registreren van functionele data over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Het aantal verzoeken per sessie beperken
Bewaartermijn: Per sessie

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Het registreren van functionele data over hoe de bezoeker de website gebruikt
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: Google Analytics
Naam: collect
Functie: Het versturen van data naar Google Analytics over de bezoeker met betrekking tot apparaten en gedrag.
Bewaartermijn: Per sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ideezo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ideezo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ideezo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ideezo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ideezo.nl

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.